•  mail@smstmfp.edu.my
  •  +60 97738277

PRINCIPAL'S WELCOME

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
Assalamualaikum w.b.t dan Salam sejahtera.

Segala puji-pujian hanya bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w. dan seterusnya kaum keluarganya serta para sahabat dan para tabiin seluruhnya.
Bersyukur ke hadrat llahi dengan limpah kurnia-Nya, kita diberi kekuatan dan semangat yang tinggi untuk terus memikul cabaran globalisasi pada abad ke-21 ini. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga sekolah untuk pencapaian cemerlang tahun 2017 dalam bidang akademik, pengurusan hal ehwal murid, koakademik dan kokurikulum. Tahniah juga kepada jawatankuasa yang telah menghasilkan Manual Pengurusan 2018 yang boleh dijadikan panduan kepada warga sekolah untuk merancang dan melaksanakan segala aktiviti  bagi tahun 2018.
Dalam era globalisasi ini, setiap murid seharusnya mempunyai pengatahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional agar mereka dapat bersaing pada peringkat global. Sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang mensasarkan 11 anjakan transformasi sistem, guru seharusnya meningkatkan keupayaan bertaraf dunia agar dapat mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan. Selari dengan Transformasi pendidikan gelombang ke-2 (2016 – 2020) yang berfokus kepada perkembangan aplikasi ICT dan digital dalam bilik darjah dalam merealisasikan pembelajaran abad ke-21, guru-guru haruslah memperlengkapkan keupayaan diri agar dapat menzahirkan persekitaran pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terarah kendiri. Pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) yang merupakan agenda dalam PPPM haruslah diperkembangkan sejajar dengan perkembangan aplikasi ICT dan digital ini.
.

images/ttbonda.png

Hjh. Wan Jah bt. Yaacob

Pengetua Cemerlang

images/pengetuaWanJah.jpg

This module allows the displaying of a syndicated feed. Help

images/logo_bottom.png

Jalan Maktab, Pengkalan Chepa, 16100 Kelantan 

Information : 09-7738277Dolor Sit Amet

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

FAX : 09-7739139Dolor Sit Amet

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

mail@smstmfp.edu.myDolor Sit Amet

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

@ 2018 SMSTMFP WEBSITE